Tag Archives: phun mí mở tròng không đau

Phun Mí Mở Tròng

PHUN MÍ MẮT MỞ TRÒNG LÀ GÌ? Phun mí mắt mở tròng là kỹ thuật sử dụng cây bút với đầu kim siêu nhỏ để đưa mực vào phần da thượng bì ở mí mắt với đường mảnh, đậm khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng, đem đến cho bạn viền mí mắt […]