Tag Archives: yumi ngoc cao

Uốn mi YUMI LASHLIFTING 

Uốn Mi YUMI LASHLIFTING Tại sao Yumi Lashlifting khác gì các gì uốn mi thường? Lashlifting không chỉ đơn giản là uốn cong mi mà có tận 5 tác dụng trong 1 liệu trình Cong mi Dài mi Dày mi Dưỡng mi chắc khoẻ Dưỡng mắt Chỉ mất 45 phút với Yumilash, bạn sẽ trải […]